۷ مدال رنگارنگ از آن رزمی کاران قم

۷ مدال رنگارنگ از آن رزمی کاران قم
دختران و پسران رزمی کار قمی به ۷ مدال رنگارنگ مسابقات قهرمانی توکیما کشور دست یافتند.
منبع خبر : yjc.news