با همسر حرف بزنید + فیلم

با همسر حرف بزنید + فیلم
زن و شوهرها نباید تنها به کنار هم بودن اکتفا کنند بلکه باید با یکدیگر گفت و گو کنند حتی اگر گفت و گو به چالش بکشد.
منبع خبر : iribnews.ir