مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد!

مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد!
مأموران پلیس آلاباما آمریکا یک فرد معتاد را به‌عنوان بخشی از تنبیه در محیطی فریزر مانند محبوس کردند که از شدت سرما جان باخت.

مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - خبرگزاری مهر

مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - خبرگزاری مهر

فیلم| مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد - خبرگزاری فارس

فیلم| مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد - خبرگزاری فارس
مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - خبرگزاری مهر

مرد 33 ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - خبرگزاری فارس

مرد 33 ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - خبرگزاری فارس
www.mehrnews.com › news › مرد-۳۳-ساله-در-بازداشت...

مرد 33 ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! | مأموران پلیس آلاباما - قطره

مرد 33 ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! | مأموران پلیس آلاباما - قطره
مأموران پلیس آلاباما آمریکا یک فرد معتاد را بهعنوان بخشی از تنبیه در محیطی فریزر مانند محبوس کردند که از شدت سرما جان باخت.

مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - نگارآنلاین

مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - نگارآنلاین
فیلم| مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد - خبرگزاری فارس

مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - صاحبخبر

مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - صاحبخبر
www.farsnews.ir › media › فیلم|-مرد-۳۳-ساله-در-بازدا...

مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - نماوید

مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - نماوید
فیلم| مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد مأموران پلیس آلاباما آمریکا یک فرد معتاد را بهعنوان بخشی از تنبیه در محیطی فریزرمانند محبوس ...

مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - آپارات

مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - آپارات
مرد 33 ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - خبرگزاری فارس

مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - همسونیوز

مرد ۳۳ ساله در بازداشت پلیس آمریکا یخ زد! - همسونیوز
www.farsnews.ir › بین الملل › آمریکا، اروپا
منبع خبر : mehrnews.com