فصل گرم سال نیازمند توجه بیشتر به الگوی مصرف بهینه برق

فصل گرم سال نیازمند توجه بیشتر به الگوی مصرف بهینه برق
مدیرکل مشتریان توانیر گفت: در فصول گرم سال معمولا مصرف برق افزایش پیدا می‌کند و توجه بیشتر به الگوی مصرف بهینه برق در این ایام نیازمند همکاری تمام مشترکان برق است.
منبع خبر : iribnews.ir