تیم ملی کشتی فرنگی به ایران بازگشت

تیم ملی کشتی فرنگی به ایران بازگشت
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با استقبال وزیر ورزش شامگاه دوشنبه به تهران برگشت.
منبع خبر : mehrnews.com