جشن تکلیف دختران در روستای عظیم آباد شهر ری

جشن تکلیف دختران در روستای عظیم آباد شهر ری
جشن تکلیف دختران ۹ ساله شیعه و اهل سنت در مسجد روستای کم برخوردار عظیم آباد شهر ری به همت گروه جهادی منادیان صلح برگزار شد.

جشن تکلیف دختران در روستای عظیم آباد شهر ری - خبرگزاری صدا و سیما

جشن تکلیف دختران در روستای عظیم آباد شهر ری - خبرگزاری صدا و سیما

جشن تکلیف دختران در روستای
منبع خبر : iribnews.ir