ایده‌ای متفاوت برای استفاده از چوب لباسی + فیلم

ایده‌ای متفاوت برای استفاده از چوب لباسی + فیلم
فیلم » عمومی

درست کردن جا ظرفی با چوب لباسی ایده‌ای متفاوت برای استفاده از چوب لباسی است که مرحله ساخت این جاظرفی آموزش داده شده است.

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸- ۲۲:۱۰

منبع خبر : iribnews.ir