ثوری: دبیر با زرنگی خانه بوکس را گرفت

ثوری: دبیر با زرنگی خانه بوکس را گرفت
رئیس فدراسیون بوکس: رئیس فدراسیون کشتی از روی زرنگی یا هر چیز دیگری، خانه بوکس آزادی را گرفته است و وقتی با دبیر صحبت کردیم گفت به من ارتباطی ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir