برای پوشش تیم هندبال بانوان ایران احترام زیادی قائلم

برای پوشش تیم هندبال بانوان ایران احترام زیادی قائلم
سرمربی تیم ملی هندبال رومانی پس از پیروزی مقابل تیم ملی هندبال بانوان ایران عملکرد هندبالیستهای دختران کشورمان را تحسین برانگیز بیان کرد.
منبع خبر : mehrnews.com