بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شهرداری قم

بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شهرداری قم
مرحله جدید طرح بزرگ قم در مسیر تحول طی ده گام و با هدف افتتاح، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۱۸ پروژه طراحی گردیده است. آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه‌های زیست محیطی شهرداری قم با حضور جناب آقای دکتر سلاجقه معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست برگزار شد.

بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شهرداری قم - خبرگزاری صدا و سیما

بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شهرداری قم - خبرگزاری صدا و سیما

بهره برداری از ۷ پروژه زیست محیطی در قم | خبرگزاری صدا و سیما

بهره برداری از ۷ پروژه زیست محیطی در قم | خبرگزاری صدا و سیما
بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شهرداری قم - خبرگزاری صدا و سیما

افتتاح 7 پروژه زیستمحیطی شهرداری قم با حضور معاون رئیسجمهور

افتتاح 7 پروژه زیستمحیطی شهرداری قم با حضور معاون رئیسجمهور
www.iribnews.ir › عکس › استانها

افتتاح و بهرهبرداری از ۷ پروژه زیستمحیطی شهرداری قم - ایمنا

افتتاح و بهرهبرداری از ۷ پروژه زیستمحیطی شهرداری قم - ایمنا
مرحله جدید طرح بزرگ قم در مسیر تحول طی ده گام و با هدف افتتاح، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۱۸ پروژه طراحی گردیده است.

افتتاح 7 پروژه زیستمحیطی شهرداری قم با حضور معاون رئیسجمهور

افتتاح 7 پروژه زیستمحیطی شهرداری قم با حضور معاون رئیسجمهور
بهره برداری از ۷ پروژه زیست محیطی در قم | خبرگزاری صدا و سیما

بهره برداری از هفت پروژه زیستمحیطی شهرداری قم با حضور معاون ...

بهره برداری از هفت پروژه زیستمحیطی شهرداری قم با حضور معاون ...
www.iribnews.ir › قم › اقتصادی

حفظ محیط زیست محور طرحهای شهرداری قم است - ایرنا

حفظ محیط زیست محور طرحهای شهرداری قم است - ایرنا
در مراسمی با حضور علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور، ۷ طرح زیست محیطی شهرداری قم با اعتباری بالغ بر ۱ هزار میلیارد ...

بهرهبرداری از پروژههای زیست محیطی شهرداری قم - آپارات

بهرهبرداری از پروژههای زیست محیطی شهرداری قم - آپارات
افتتاح 7 پروژه زیستمحیطی شهرداری قم با حضور معاون رئیسجمهور

پروژههای زیست محیطی قم بیشترین اهمیت را دارند - ایسنا

پروژههای زیست محیطی قم بیشترین اهمیت را دارند - ایسنا
www.doe.ir › افتتاح-7-پروژه-زیستمحیطی-شهرداری-...
منبع خبر : iribnews.ir