قاری ایرانی مقام نخست مسابقات قرآن کریم کرواسی را کسب کرد

قاری ایرانی مقام نخست مسابقات قرآن کریم کرواسی را کسب کرد
مقام نخست بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی تلاوت و حفظ قرآن کریم زاگرب (کرواسی) به سینا طباخی، قاری ایرانی رسید.
منبع خبر : iribnews.ir