خروج مزدوران وابسته به ریاض از المهره در شرق یمن

خروج مزدوران وابسته به ریاض از المهره در شرق یمن
منابع یمنی از خروج مزدوران وابسته به عربستان سعودی از استان المهره در شرق این کشور خبر دادند.
منبع خبر : mehrnews.com