یورش هواداران محیط زیست به هتلی در لندن

یورش هواداران محیط زیست به هتلی در لندن
اعضای جنبش زیست محیطی "شورش علیه انقراض" در انگلیس، با ورود به هتلی که نشست انرژی‌های فسیلی در آن برگزار می‌شد مانع از برگزاری این نشست شدند.
منبع خبر : iribnews.ir