تاکید رهبر حزب کارگر انگلیس بر استعفای جانسون

تاکید رهبر حزب کارگر انگلیس بر استعفای جانسون
رهبر حزب کارگر انگلیس استعفای بوریس جانسون نخست وزیر این کشور را خواستار شد.
منبع خبر : iribnews.ir