اوقات شرعی بیست و هشتم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و هشتم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، بیست و هشتم اردیبهشت ماه، شانزدهم شوال، هجدهم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir