دیدار رئیس رسانه ملی با اهالی شعر و ادب

دیدار رئیس رسانه ملی با اهالی شعر و ادب
جمعی از شاعران جوان و پیشکسوت و استادان زبان و ادب پارسی، امروز با رئیس رسانه ملی دیدار کردند.
منبع خبر : iribnews.ir