دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به وضع زلزله زدگان آذربایجان غربی

دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به وضع زلزله زدگان آذربایجان غربی
منبع خبر : iribnews.ir