تمجید جبهه مردمی فلسطین از ایران

تمجید جبهه مردمی فلسطین از ایران
مسئول دفتر رسانه‌ای جبهه مردمی فلسطین از مواضع قاطعانه ایران به سبب مخالفت با ماجرای عادی سازی روابط برخی کشورها با رژیم جعلی اسرائیل قدر دانی کرد.
منبع خبر : iribnews.ir