ابلاغ بسته حمایتی کشت سویا

ابلاغ بسته حمایتی کشت سویا
رئیس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی بسته حمایتی کشت سویا را ابلاغ کرد
منبع خبر : iribnews.ir