اوقات شرعی چهاردهم مهرماه در سمنان

اوقات شرعی چهاردهم مهرماه در سمنان
امروز چهارشنبه، چهاردهم مهرماه، بیست و نهم صفر و ششم اکتبر است.
منبع خبر : iribnews.ir