تاثیر حضور نمایندگان ورزش ایران در کرسی‌های بین المللی

تاثیر حضور نمایندگان ورزش ایران در کرسی‌های بین المللی
رئیس کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه از تاثیر حضور نمایندگان ورزش کشورمان در کرسی‌های بین المللی و جایگاه جهانی می‌گوید.
منبع خبر : iribnews.ir