تشکیل کمیته مشترک بین ایران و سوریه

تشکیل کمیته مشترک بین ایران و سوریه
وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلسه ای که با رئیس جمهور سوریه داشتم مقرر شد تا کمیته مشترکی بین ایران و سوریه تشکیل شود تا بخشی از توافق نامه هایی که عملیاتی نشده را بررسی و اجرایی کنند.
منبع خبر : iribnews.ir