احساس مسئولیت توام با بصیرت کلید حل مشکلات است

احساس مسئولیت توام با بصیرت کلید حل مشکلات است
فرمانده سپاه بقیه الله(عج) شیراز، تفکر بسیجی همراه با احساس مسئولیت توام با بصیرت کلید حل بسیاری از مشکلات جامعه امروز ماست.
منبع خبر : yjc.news