بازگشت ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور

بازگشت ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور
سناریوی محتملی را می توان با ادامه افزایش عرضه ارز در سامانه نیما در سه ماهه پایانی سال ارایه کرد که بر مبنای آن سمت عرضه ارز تا حد زیادی تقویت شود و شاهد کاهش قیمت نرخ دلار باشیم.
منبع خبر : iribnews.ir