ارومیه میزبان مسابقات ورزشی بین المللی خواهد بود

ارومیه میزبان مسابقات ورزشی بین المللی خواهد بود
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: ارومیه میزبان مسابقات ورزشی ملی و بین المللی خواهد بود.
منبع خبر : yjc.news