همکاری نمایشگاه‌های بین المللی ایران و کرواسی گسترش می‌یابد

همکاری نمایشگاه‌های بین المللی ایران و کرواسی گسترش می‌یابد
در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران با رئیس نمایشگاه بین المللی زاگرب، موضوع امضای تفاهمنامه و همکاری با نمایشگاه‌های بین المللی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
منبع خبر : iribnews.ir