تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شد

تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شد
محمدعلی تیموری ­با تصمیم هیئت مدیره، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شد.
منبع خبر : iribnews.ir