رونمایی از سردیس شهید محسن فخری زاده

رونمایی از سردیس شهید محسن فخری زاده
منبع خبر : mehrnews.com