پیشنهاد شش راهکار برای توسعه ترانزیت کشور

پیشنهاد شش راهکار برای توسعه ترانزیت کشور
نشست کارگروه ترانزیت با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار و شش راهکار توسعه ترانزیت کشور بررسی شد .
منبع خبر : iribnews.ir