برگزاری بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه دانش آموزان مدارس استعداد‌های درخشان

برگزاری بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه دانش آموزان مدارس استعداد‌های درخشان
بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه دانش آموزان مدارس استعداد‌های درخشان در اداره کل شهرستان‌های استان تهران برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir