میزبانی موزه ملی ایران از نمایشگاه میراث راه ابریشم

میزبانی موزه ملی ایران از نمایشگاه میراث راه ابریشم
نمایشگاه ”میراث راه ابریشم به روایت آثار موزه ملی ایران“ با نمایش آثاری از میراث مشترک راه ابریشم و نقشه راه‌های تاریخی برپا است.

میزبانی موزه ملی ایران از نمایشگاه میراث راه ابریشم | خبرگزاری صدا و ...

میزبانی موزه ملی ایران از نمایشگاه میراث راه ابریشم | خبرگزاری صدا و ...

میزبانی موزه ملی ایران از نمایشگاه میراث راه ابریشم

میزبانی موزه ملی ایران از نمایشگاه میراث راه ابریشم
میزبانی موزه ملی ایران از نمایشگاه میراث راه ابریشم | خبرگزاری صدا و ...

میزبانی موزه ملی ایران از نمایشگاه میراث راه ابریشم - خبر فارسی

میزبانی موزه ملی ایران از نمایشگاه میراث راه ابریشم - خبر فارسی
www.iribnews.ir › news › میزبانی-موزه-ملی-ایران-از-ن...

رویدادها – موزه ملی ایران

رویدادها – موزه ملی ایران
نمایشگاه ”میراث راه ابریشم به روایت آثار موزه ملی ایران“ با نمایش آثاری از میراث مشترک راه ابریشم و نقشه راههای تاریخی برپا است.

برگزاری نخستین کارگروه نمایشگاه “میراث مشترک راه ابریشم” در ...

برگزاری نخستین کارگروه نمایشگاه “میراث مشترک راه ابریشم” در ...
میزبانی موزه ملی ایران از نمایشگاه میراث راه ابریشم

رویدادها - موزه ملی ایران

رویدادها - موزه ملی ایران
نمایشگاه ”میراث راه ابریشم به روایت آثار موزه ملی ایران“ با نمایش آثاری از میراث مشترک راه ابریشم و نقشه راههای تاریخی برپا است. به گزارش ...

نمایشگاه میراث راه ابریشم به روایت آثار موزه ملی ایران برگزار شد

نمایشگاه میراث راه ابریشم به روایت آثار موزه ملی ایران برگزار شد
میزبانی موزه ملی ایران از نمایشگاه میراث راه ابریشم - خبر فارسی

برگزاری نمایشگاه میراث راه ابریشم به روایت آثار موزه ملی ایران

برگزاری نمایشگاه میراث راه ابریشم به روایت آثار موزه ملی ایران
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان اظهار کرد: طرح محتوایی راه اندازی موزه حیات وحش در قلعه فلک الافلاک در حال تهیه است و به زودی عملیاتی می شود.

نمایشگاه
منبع خبر : iribnews.ir