پاسداشت زبان فارسی مطالبه همیشگی رهبر انقلاب

پاسداشت زبان فارسی مطالبه همیشگی رهبر انقلاب
زبان فارسی رمز هویت و عامل مانایی و بقای کیان و هویت ایرانیان در گذر تاریخ بوده است و میراث غنی و توانایی‌های چشم گیر زبان فارسی آن را به یکی از زنده‌ترین زبان‌های جهان نمایان کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir