بخشودگی جرایم بیمه‌های شخص ثالث به مدت ۲۰ روز

بخشودگی جرایم بیمه‌های شخص ثالث به مدت ۲۰ روز
رئیس کل بیمه مرکزی از بخشودگی جرایم بیمه‌های شخص ثالث به مدت ۲۰ روز خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com