امیدواریم روند بازگشت آرامش به قزاقستان تسریع گردد

امیدواریم روند بازگشت آرامش به قزاقستان تسریع گردد
­سخنگوی وزارت امورخارجه در خصوص آخرین وضعیت تحولات در قزاقستان: همانطور که پیشتر هم تاکید شد ثبات و امنیت در قزاقستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است امیدواریم روند بازگشت آرامش به آن کشور هرچه بیشتر تسریع گردد.
منبع خبر : iribnews.ir