کشف گنجینۀ ۸۰۰ ساله

کشف گنجینۀ ۸۰۰ ساله
گوشواره‌های طلایی مرصع و یک سنجاق لباس طلایی که به شکل سکه‌های اسلامی ساخته شده از مهم‌ترین اشیاء این مجموعه هستند.

کشف گنجینۀ ۸۰۰ ساله - خبرگزاری صدا و سیما

کشف گنجینۀ ۸۰۰ ساله - خبرگزاری صدا و سیما

یک دانشآموز گنجینه ۸۰۰ ساله را کشف کرد! - پنجره

یک دانشآموز گنجینه ۸۰۰ ساله را کشف کرد! - پنجره
کشف گنجینۀ ۸۰۰ ساله - خبرگزاری صدا و سیما

کشف سنجاق سینهای با قدمت ۸۰۰ ساله - BBC News فارسی

کشف سنجاق سینهای با قدمت ۸۰۰ ساله - BBC News فارسی
www.iribnews.ir › وبگردی › دانستنی ها

راز جسد 800 میلیون ساله یک زن در روسیه! - خبرگزاری جمهور

راز جسد 800 میلیون ساله یک زن در روسیه! - خبرگزاری جمهور
کشف گنجینۀ ۸۰۰ ساله. گوشوارههای طلایی مرصع و یک سنجاق لباس طلایی که به شکل سکههای اسلامی ساخته شده از مهمترین اشیاء این مجموعه هستند.

کشف گنجینهای دیگر از وایکینگها - ایسنا

کشف گنجینهای دیگر از وایکینگها - ایسنا
یک دانشآموز گنجینه ۸۰۰ ساله را کشف کرد! - پنجره

مصر گنجینهای از آثار باستانی را در معرض نمایش گذاشت

مصر گنجینهای از آثار باستانی را در معرض نمایش گذاشت
www.panjere.news › فرهنگوهنر

این زن زیبا شگفتی ساز شد - برترین ها

این زن زیبا شگفتی ساز شد - برترین ها
یک دانشآموز گنجینه ۸۰۰ ساله را کشف کرد! گوشوارههای طلایی مرصع و یک سنجاق لباس طلایی که به شکل سکههای اسلامی ساخته شده از مهمترین اشیاء ...

کشف گنجینه بزرگ سکههای اسلامی - ایسنا

کشف گنجینه بزرگ سکههای اسلامی - ایسنا
کشف سنجاق سینهای با قدمت ۸۰۰ ساله - BBC News فارسی

چند تصویر نادر از باارزشترین گنجهای تمدن بشر - بهار نیوز

چند تصویر نادر از باارزشترین گنجهای تمدن بشر - بهار نیوز
او این آویز و سنجاق سینه نقرهای را در اوقات فراغتش در حالی که در حال ردیابی فلزات در زمین بود، پیدا کرد. آویزی را که او در سال ۲۰۱۴ پیدا کرد از ...
منبع خبر : iribnews.ir