پیگیری سومین مرحله اردوی آمادگی جوانان اسکی صحرانوردی

پیگیری سومین مرحله اردوی آمادگی جوانان اسکی صحرانوردی
مرحله سوم اردوی آمادگی جوانان اسکی صحرانوردی به میزبانی تبریز در حال پیگیری است.

پیگیری سومین مرحله اردوی آمادگی جوانان اسکی صحرانوردی

پیگیری سومین مرحله اردوی آمادگی جوانان اسکی صحرانوردی

فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی جمهوری اسلامی ایران www.SKIFED.ir

فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی جمهوری اسلامی ایران www.SKIFED.ir
پیگیری سومین مرحله اردوی آمادگی جوانان اسکی صحرانوردی

آغاز دومین اردوی آمادگی تیم جوانان اسکی صحرانوردی

آغاز دومین اردوی آمادگی تیم جوانان اسکی صحرانوردی
www.iribnews.ir › ورزشی › ساير حوزه ها

فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی

فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین مرحله اردوی آمادگی جوانان اسکی صحرانوردی از هشتم مهر در تبریز در حال برگزاری است. این مرحله از ...

جدیدترین خبرهای
منبع خبر : iribnews.ir