ولیعهد سابق اردن: تحت بازداشت خانگی هستم!

ولیعهد سابق اردن: تحت بازداشت خانگی هستم!
ولیعهد سابق اردن در یک پیام ویدئویی با متهم کردن دولت و پادشاه این کشور به فساد و بی کفایتی اعلام کرد که تحت بازداشت خانگی است.
منبع خبر : mehrnews.com