وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد

وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد


وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد - خبرگزاری صدا و سیما

وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد - خبرگزاری صدا و سیما

وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد - خبرگزاری صدا و سیما

وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد - خبرگزاری صدا و سیما
وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد - خبرگزاری صدا و سیما

وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد

وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد
www.iribnews.ir › سیاسی › انتخابات

وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد - خبرگزاری صدا و سیما

وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد - خبرگزاری صدا و سیما
وی اضافه کرد: در یمن، غزه و فلسطین دشمن از اتحاد مردم ضربه خورد، امروز هم دشمنان جمهوری اسلامی از اتحاد و یکپارچگی مردم هراس دارند و ما بیش از ...

وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد

وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد
وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد - خبرگزاری صدا و سیما

حضور در انتخابات بهترین پاسخ به تروریستها است - خبرگزاری دانشجو

حضور در انتخابات بهترین پاسخ به تروریستها است - خبرگزاری دانشجو
وحیدی تصریح کرد: ضربه دیگر ما به دشمنان جمهوری اسلامی، سازندگی و پیشرفت است، خوشبختانه دولت سیزدهم پای کار آمده و در مقابل تمام هجمه های دشمن ...

وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد - فراخین

وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد - فراخین
وحیدی: دشمن از مشارکت انتخاباتی هراس دارد

دشمن از مشارکت مردم در انتخابات هراس دارد | عصر هامون

دشمن از مشارکت مردم در انتخابات هراس دارد | عصر هامون
tourru.ir › سیاسی

https://www.farsnews.ir/news/14020525000276/وحیدی-...

https://www.farsnews.ir/news/14020525000276/وحیدی-...
وی اضافه کرد: در یمن، غزه و فلسطین دشمن از اتحاد مردم ضربه خورد، امروز هم دشمنان جمهوری اسلامی از اتحاد و یکپارچگی مردم هراس دارند و ما بیش از .
منبع خبر : iribnews.ir