هشدار کارشناس نظامی صهیونیست درخصوص انتفاضه جدید

هشدار کارشناس نظامی صهیونیست درخصوص انتفاضه جدید
یواو لیمور با تایید وخاومت اوضاع در اراضی اشغالی فلسطین، اعلام کرد: شرایط در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به سمت انفجار و آغاز انتفاضه جدید فلسطینی‌ها پیش می‌رود.

ژنرال اسرائیلی: با انتفاضه بزرگ و بیسابقهای روبهرو هستیم - کیهان

ژنرال اسرائیلی: با انتفاضه بزرگ و بیسابقهای روبهرو هستیم - کیهان

بازداشت بیش از 300 فلسطینی توسط اسرائیل در ماه ژانویه - جماران

بازداشت بیش از 300 فلسطینی توسط اسرائیل در ماه ژانویه - جماران
هشدار کارشناس نظامی صهیونیست در خصوص انتفاضه جدید

وحشت اسرائیل از غافلگیریهای جدید مقاومت با اسم رمز
منبع خبر : iribnews.ir