نسل پرنده عسل‌خوار رو به انقراض است

نسل پرنده عسل‌خوار رو به انقراض است
با توجه به اینکه جمعیت بزرگسال این گونه پرنده روز به روز کمیاب‌تر می‌شود، این پرندگان با خطر از دست دادن قابلیت نغمه‌خوانی و جفت‌یابی مواجه هستند.
منبع خبر : iribnews.ir