من آقای معمولی کشتی هستم

من آقای معمولی کشتی هستم
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: آقای خاص نه من آقای معمولی کشتی هستم.
منبع خبر : iribnews.ir