مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت
کماندار کشورمان در مسابقات دانشجویان جهان موفق به کسب مدال برنز شد.

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت - خبرگزاری صدا ...

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت - خبرگزاری صدا ...
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، در مرحله نیمهنهایی

یونیورسیاد دانشجویان جهان/ رضا شبانی صاحب مدال برنز شد ...

یونیورسیاد دانشجویان جهان/ رضا شبانی صاحب مدال برنز شد ...
مسابقات

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت - صاحبخبر

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت - صاحبخبر
تیراندازی با کمان یونیورسیاد چین، رضا

رضا شبانی در تیراندازی با کمان صاحب مدال برنز شد - خبرگزاری مهر

رضا شبانی در تیراندازی با کمان صاحب مدال برنز شد - خبرگزاری مهر
شبانی

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت
در ماده

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت - همسونیوز

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت - همسونیوز
ریکرو

رضا شبانی در تیراندازی با کمان صاحب مدال برنز شد - پارس فوتبال

رضا شبانی در تیراندازی با کمان صاحب مدال برنز شد - پارس فوتبال
مقابل کمانداری از ژاپن با نتیجه ۷ بر یک شکست خورد.
منبع خبر : iribnews.ir