مراقب کودکان باشیم!

مراقب کودکان باشیم!
اگر کودک خردسال در خانه دارید حتما وسایل خطرناک را از معرض دست او خارج کنید یا در ارتفاعی بالاتر از قد کودک قرار دهید.
منبع خبر : iribnews.ir