مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمت‌ها هستیم

مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمت‌ها هستیم
مدیرعامل خانه کتاب گفت: پیگیر نوسانات نرخ ارز برای ثابت ماندن قیمت کتاب‌ها و امکان خرید بیشتر از ناشران آثار خارجی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هستیم.

مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمتها هستیم | خبرگزاری صدا ...

مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمتها هستیم | خبرگزاری صدا ...

مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمت ها هستیم

مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمت ها هستیم
مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمتها هستیم | خبرگزاری صدا ...

خانه کتاب و ادبیات ایران: صفحه اصلی

خانه کتاب و ادبیات ایران: صفحه اصلی
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › کتاب و مطبوعات

پیام-مدیرعامل-خانه-کتاب-و-ادبیات-ایران-به-مناسبت-روز-خبرنگار

پیام-مدیرعامل-خانه-کتاب-و-ادبیات-ایران-به-مناسبت-روز-خبرنگار
مدیرعامل خانه کتاب گفت: پیگیر نوسانات نرخ ارز برای ثابت ماندن قیمت کتابها و امکان خرید بیشتر از ناشران آثار خارجی در نمایشگاه بین المللی ...

اخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی - خبربان

اخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی - خبربان
مدیرعامل خانه کتاب: پیگیر ثابت ماندن قیمت ها هستیم

اخبار
منبع خبر : iribnews.ir