صدور مجوز ۳ شرکت سبدگردان دیگر تا هفته آینده

صدور مجوز ۳ شرکت سبدگردان دیگر تا هفته آینده
­رئیس اداره امور نهاد‌های مالی سازمان بورس گفت: تا هفته آینده مجوز ۳ شرکت سبدگردان دیگر نیز صادرخواهد شد.

صدور ۱۰۱ مجوز سبدگردانی و طی مراحل دریافت ۲۵ شرکت دیگر

صدور ۱۰۱ مجوز سبدگردانی و طی مراحل دریافت ۲۵ شرکت دیگر

۳۹ درصد از درخواست صدور مجوز فعالیت مربوط به تأسیس سبدگردان ها

۳۹ درصد از درخواست صدور مجوز فعالیت مربوط به تأسیس سبدگردان ها
صدور ۱۰۱ مجوز سبدگردانی و طی مراحل دریافت ۲۵ شرکت دیگر

افزایش و تسهیل سرعت صدور مجوزها توسط سازمان بورس - خبر فارسی

افزایش و تسهیل سرعت صدور مجوزها توسط سازمان بورس - خبر فارسی
زیرا یک از دلایل مهم در تاخیر صدور مجوزها به عدم تکمیل مدارک و تغییر در ترکیب موسسان برمی گردد. پس از تکمیل پرونده برخی استعلامات بویژه در حوزه ...

افزایش و تسهیل سرعت صدور مجوزها توسط سازمان بورس - روزنامه ابتکار

افزایش و تسهیل سرعت صدور مجوزها توسط سازمان بورس - روزنامه ابتکار
۳۹ درصد از درخواست صدور مجوز فعالیت مربوط به تأسیس سبدگردان ها

افزایش و تسهیل سرعت صدور مجوزها توسط سازمان بورس | بلاگ

افزایش و تسهیل سرعت صدور مجوزها توسط سازمان بورس | بلاگ
boursepress.ir › news › ۳۹-درصد-از-درخواست-صدور-مج...

روند دریافت مجوز فعالیت در بازار سرمایه تسهیل میشود - نوویرا

روند دریافت مجوز فعالیت در بازار سرمایه تسهیل میشود - نوویرا
طبق اعلام سازمان بورس، ۳۹ درصد از درخواست صدور مجوز فعالیت مربوط به تأسیس سبدگردان ها بوده و محدودیتی در صدور مجوز این گروه وجود ندارد.

دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان - Surena Assest Managment

دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان - Surena Assest Managment
افزایش و تسهیل سرعت صدور مجوزها توسط سازمان بورس - خبر فارسی

مجوز مشاوره سرمایهگذاری نوع دوم به خاطرهها پیوست - فردای اقتصاد

مجوز مشاوره سرمایهگذاری نوع دوم به خاطرهها پیوست - فردای اقتصاد
با احتساب مجوزهای فرعی از جمله شرکت هایی همچون تامین سرمایه و مشاور سرمایه گذاری بالغ بر 101 مجوز در حوزه سبدگردانی صادر شده و 25 شرکت دیگر در مرحله دریافت مجوز ...

مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص

مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص
افزایش و تسهیل سرعت صدور مجوزها توسط سازمان بورس - روزنامه ابتکار
منبع خبر : iribnews.ir