سال نو، دید و بازدید و مسافرت

سال نو، دید و بازدید و مسافرت
سال ۹۹ تمام شد؛ برای اینکه بهارِ سال جدید، خزانِ کرونا باشد هشدار‌ها را جدی بگیرید و با کرونا شوخی نکنید.
منبع خبر : iribnews.ir