روایت «خرگوش و ماه» در «کلیلک و دمینک» رادیو فرهنگ

روایت «خرگوش و ماه» در «کلیلک و دمینک» رادیو فرهنگ
برنامه «کلیک و دمنک» این هفته به روایت نمایشی داستان «خرگوش و ماه» اختصاص دارد.

روایت
منبع خبر : iribnews.ir