دیدار رئیس جمهور ترکیه با وزیر خارجه آمریکا در استانبول

دیدار رئیس جمهور ترکیه با وزیر خارجه آمریکا در استانبول


جزییات دیدار رئیس جمهور ترکیه با آنتونی بلینکن - YouTube

جزییات دیدار رئیس جمهور ترکیه با آنتونی بلینکن - YouTube

دیدار رئیس جمهور ترکیه با وزیر خارجه آمریکا در استانبول

دیدار رئیس جمهور ترکیه با وزیر خارجه آمریکا در استانبول
جزییات دیدار رئیس جمهور ترکیه با آنتونی بلینکن - YouTube

جزییات دیدار رئیس جمهور ترکیه با آنتونی بلینکن - ایران اینترنشنال

جزییات دیدار رئیس جمهور ترکیه با آنتونی بلینکن - ایران اینترنشنال
جزییات دیدار رئیس جمهور ترکیه با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در استانبول نرگس هورخش، ایران اینترنشنال گزارش میدهد.

دیدار بلینکن با اردوغان و فیدان در استانبول - ایرنا

دیدار بلینکن با اردوغان و فیدان در استانبول - ایرنا
دیدار رئیس جمهور ترکیه با وزیر خارجه آمریکا در استانبول

دیدار
منبع خبر : iribnews.ir