در روزهای کرونایی چگونه بنزین بزنیم؟

در روزهای کرونایی چگونه بنزین بزنیم؟
برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در مکان‌های عمومی از جمله جایگاه‌های سوخت گیری، باید به نکات بهداشتی توجه کنید.
منبع خبر : iribnews.ir