درگیری‌های شدید در اردوگاه فلسطینی عین الحلوه

درگیری‌های شدید در اردوگاه فلسطینی عین الحلوه
درگیری‌های شدید در اردوگاه فلسطینی عین الحلوه در شهر صیدا که از دو روز پیش آغاز شده امروز شدت گرفته است.

درگیری مسلحانه در اردوگاه عین الحلوه لبنان؛ یک مقام فلسطینی کشته شد

درگیری مسلحانه در اردوگاه عین الحلوه لبنان؛ یک مقام فلسطینی کشته شد

درگیریهای شدید در اردوگاه فلسطینی عین الحلوه - خبرگزاری صدا و سیما

درگیریهای شدید در اردوگاه فلسطینی عین الحلوه - خبرگزاری صدا و سیما
درگیری مسلحانه در اردوگاه عین الحلوه لبنان؛ یک مقام فلسطینی کشته شد

از سرگیری درگیریها در اردوگاه فلسطینی
منبع خبر : iribnews.ir